Home » Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Odkryj, jak Twoje dziecko może się uczyć muzyki dzięki grom komputerowym i jakie korzyści mają do zaoferowania konsole do gry.

Muzyka jest świetnym ćwiczeniem dla mózgu, niosącym ze sobą wiele korzyści, jak np. poprawa koncentracji, uwagi oraz pamięci. Dlatego edukacja muzyczna w młodym wieku jest tak ważna i pomocna w ogólnym rozwoju intelektualnym. Obcowanie z muzyką oraz nauka gry na dowolnym instrumencie uczy już małe dzieci dyscypliny poprzez wymóg regularnego treningu. Jest również wspaniałym wyzwaniem i pomaga dzieciom rozwinąć zdrowe nawyki uczenia się.

Ale w epoce wszechobecnej elektroniki, otaczającej również każde dziecko, uczenie sztuki Mozarta i Beethovena tradycyjnym sposobem może szybko stać się dla najmłodszych czymś nudnym i nieciekawym. Młode pokolenie ma prawie bez przerwy jakieś urządzenie elektroniczne w rękach, więc dlaczego nie mielibyśmy użyć telefonów, tabletów, komputerów lub konsoli, aby przykuć ich uwagę i pokazać im, czego mogą nauczyć się od Mozarta oraz Beethovena?

Opublikowane pod tytuem „Potencjalne korzyści z grania w muzyczne gry komputerowe” naukowe badanie, prowadzone przez profesora psychologii Amandę Pasinski, analizowało, czy muzyczne gry komputerowe mogą być konstruktywne. Według tego badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Newadzie „dla większości ludzi rozwijanie swoich zdolności muzycznych do poziomu eksperta jest długim i trudnym procesem, który może trwać do 10 lat i obejmować ponad 7.500 godzin treningu, ale ostatecznie wiąże się z różnymi korzyściami – począwszy na lepszej koordynacji ruchowej oraz zdolności synchronizacji, aż do bardziej rozwiniętego zmysłu słuchu, pozwalajęcego na dokładniejsze rozróżnianie dźwięków i tempa”.

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Zostało naukowo udowodnione, że praktyka gry na instrumencie muzycznym może rozwijać i powiększać powiązane zdolności, w porównaniu do osób nie grających na żadnym instrumencie, ponieważ trening muzyczny rozwija koncentrację i uwagę oraz ma znaczący wpływ na rozwój procesów poznawczych. Do rozwoju tych zdolności niekoniecznie potrzeba treningu na prawdziwym instrumencie muzycznym, twierdzi Pasinski, również granie w muzyczne gry daje te same rezultaty: „Zauważyliśmy, że osiągane punkty na profilu zdolności percepji muzycznej (Profile of Music Perception Skills – test podstawowych umiejętności słuchania muzyki), były te same w przypadku muzyków z tradycyjnym treningiem oraz w przypadku graczy w muzyczne gry komputerowe, przy czym obydwie wymienione grupy uzyskały wyższą ilość punktów, niż osoby nie zajmujące się muzyką”.

Muzyczne gry komputerowe mogłyby być tańszą alternatywą muzycznej edukacji, oczywiście nie zastępując jej w przypadku obrania kariery muzycznej przez osoby, chcące się wykształcić na profesjonalnych muzyków. Te gry mogłyby być alternatywnym sposobem na uzyskanie korzyści płynących z edukacji muzycznej dla tych, którzy mają za mało czasu, pieniędzy lub dyscypliny, aby podjąć naukę gry na prawdziwym instrumencie. „Fani muzycznych gier komputerowych mogą się zniechęcić wymagającą poświęceń tradycyjną formą nauki gry na instrumencie, podczas gdy muzyczne gry komputerowe tworzą dostęp do muzycznych doświadczeń bez konieczności podejmowania żmudnych lekcji muzyki”, tłumaczy Pasinski.

Świat muzycznych gier komputerowych ma do zaoferowania całą długą listę opcji na różnych platformach – od SingStar (Sony), do Guitar Hero (Harmonix), lub Rock Band (Harmonix). „Jeśli wirtualne umiejętności muzyczne nabyte w grze porównać do umiejętności rozwijanych przez muzyków, grą komputerową, w której się mogą pokrywać jest Rock Band”, mówi Pasinski po przeanalizowaniu tej gry w swoim badaniu. Profesor Pasinski doszła do wniosku, że „faktycznie wygląda na to, iż zdolności muzyczne nabyte podczas gry w Rock Band oraz tradycyjnie nabyte zdolności muzyczne pokrywają się ze sobą”.

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Wyniki tego badania sugerują, że „jeśli muzyczne gry komputerowe przyczyniają się do wykształcania i trenowania umiejętności nabywanych przez profesjonalnych muzyków, mogą być pomocnym narzędziem nauki w szkołach”. Jeżeli dodamy do tego fakt, iż dzieci generalnie czują pociąg do gier komputerowych, zachęcanie ich do gry muzycznej może mieć pozytywny wpływ na zainteresowanie się grą na prawdziwym instrumencie muzycznym. W ten sposób dziecko będzie już posiadało podstawowe umiejętności motoryczne oraz słuchowe potrzebne do nauki gry na instrumencie.

José Manuel Azorín, profesor Edukacji na Uniwersytecie w Albacete (Hiszpania) tłumaczy, w jaki sposób niektóre gry muzyczne mogą zostać użyte w szkołach. W swoim badaniu „Muzyczne gry komputerowe. Materiał odpowiedni do edukacji muzycznej w szkołach podstawowych?”, podaje przykłady korzyści, płynących z tego rodzaju gier komputerowych. Twierdzi, że gra Beatmania (Konami) stwarza wspaniałe możliwości rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchu oraz świadomości rytmu. SingStar to kolejna świetna gra, wspomagająca zdolności wokalne, i jest też Guitar Hero, która zapoznaje dzieci z instrumentami muzycznymi, pomagając im w rozwijaniu koordynacji ruchowej i wyczucia rytmu, ponieważ w grze trzeba przycisnąć odpowiedni przycisk w odpowiedniej chwili, wykonując dany utwór muzyczny.

Azorín i Pasinski zgadzają się co do korzyści płynących z gry w Rock Band. Ci hiszpańscy eksperci w edukacji uważają, że ta gra komputerowa może ułatwić naukę kombinowania różnych instrumentów i rytmów, oraz naukę techniki grania na pianinie oraz na gitarze. Azorín oraz Pasinski nie uważają, że te gry mogą zastąpić prawdziwe instrumenty muzyczne, ale są zdania, że „umożliwiają one edukację muzyczną oraz tworzą motywację do gry na prawdziwych instrumentach”.

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Ponadto istnieją gry, do których się podłącza prawdziwe instrumenty muzyczne, na przykład Rocksmith, czyli gra, który wymaga podłączenia prawdziwej gitary elektrycznej do konsoli lub komputera. „Postęp jest tu znaczący, w porównaniu do innych muzycznych gier komputerowych, ponieważ gracz uczy się gry na prawdziwej gitarze przy użyciu gry komputerowej”, mówi Azorín. „Wdrożenie takich gier do szkolnych lekcji i korzystanie z nich jako metoda edukacji muzycznej może być jak najbardziej dobrą opcją“. Powinniśmy wykorzystać atrakcyjność gier komputerowych i zacząć ich używać pod kątem edukacji. Jeżeli uda nam się urzec uczniów grą typu Rocksmith, do której się używa prawdziwych instrumentów, możemy trenować przyszłych muzyków, mężczyzn i kobiety z umiejętnościami analizowania i tworzenia oraz cieszenia się muzyką”, kończy.

W 2006 roku szkoły w Zachodniej Wirginii rozpoczęły projekt , który zakładał użycie tanecznej gry komputerowej Dance Dance Revolution (Konami), żeby zachęcić uczniów do aktywności fizycznej. W tym stanie, który jest jednym z trzech mających najwyższy odsetek otyłych dzieci, planowano wprowadzić gry komputerowe jako dodatek do edukacji fizycznej i lekcji o zdrowiu, licząc na przyciągnięcie w ten sposób uwagi uczniów, którzy nie interesowali się sportem. Według dziennika The New York Times, dzieciom podobała się bardziej gra w Dance Dance Revolution niż gra w koszykówkę, a ponadto czuły się mniej poddane presji, ponieważ nie było takiej rywalizacji jak w innych dziedzinach sportowych.

Ludwig van Beethoven powiedział kiedyś, że „muzyka jest większym odkryciem niźli cała mądrość i filozofia” i miał rację. Według badania zaprezentowanego przez neurobiologaNinę Kraus na posiedzeniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego nauka muzyki „może pomóc dzieciom w niekorzystnej sytuacji umocnić ich umiejętności czytania i używania języka”, oraz umożliwia dzieciom „osiągnięcie lepszej koncentracji na lekcji i poszerzenie swoich umiejętności komunikacyjnych”. W dzienniku Journal of Educational Psychology zostało również opublikowane badanie przeprowadzone przez E. Glenn Schellenberg i wykazujące, że zorganizowane lekcje muzyki „wpływają korzystnie na iloraz inteligencji dzieci oraz ich wyniki w nauce”. Pasinski podkreśla w swoim badaniu też, że „osoby wykształcone muzycznie wykazały lepszą i szybszą zdolność nauki oraz rozróżniania sylab i słów – nawet gdy nauka muzyki miała miejsce jedynie w okresie dziecięcym, po czym ją przerwano – jak i wyższą zdolność nauki języków, szersze słownictwo i lepszą pamięć werbalną”.

Czy gry muzyczne są alternatywą do nauki gry na instrumencie?

Gry komputerowe oraz ich wpływ na dzieci są też przedmiotem innych badań – przegląd badań w czasopiśmie American Psychologist wskazuje na to, że „granie w gry komputerowe, wliczając strzelanki zawierające przemoc, może stymulować umiejętności uczenia się u dzieci, jak i dobrze wpływać na ich zdrowie oraz kompetencje społeczne”. BBC opublikowało w 2015 roku artykuł, wyjaśniający zmiany, jakie gry komputerowe inicjują w mózgu. Lepsza zdolność wzrokowa, rozwój mózgu i przeciwdziałanie obniżaniu się sprawności intelektualnej to główne z wymienionych tam korzyści.

Wygląda więc na to, że połączenie muzyki z grami komputerowymi to naprawdę dobry pomysł, aby wspomóc rozwój intelektualny i kognitywny nowych pokoleń. Więc dlaczego nie zacząć już teraz? Spróbuj pograć w Pianino Online ze swoim dzieckiem i patrz, jak krok po kroku zaczyna rozwijać swoje zdolności umysłowe.