Home » Çocuk oyunlarının öğrenim aracı olarak kullanılması

Çocuk oyunlarının öğrenim aracı olarak kullanılması

Children's games as learning tools

Eğitim kurumları, harika öğrenme araçları olan oyunları değerlendirmek için bu alana yatırım yapmalı. Çocukların ve hatta gençlerin daha iyi motive olmaları için oyunlarla öğrenme yöntemlerini kullanabilir ve onları matematiksel, dilbilimsel ve kültürel gibi farklı bilgi türlerini daha kolay özümsemelerini sağlayabilirler.

Ayrıca daha çok uygulama konularından zevk alan öğrenciler, bu öğrenim yönteminin daha eğlenceli olması nedeniyle derslere daha fazla konsantre olurlar. Bu olumlu etki okulla olan ilişkilerini de değiştirebilirler. Okula gitmekten ve bilgi edinmekten keyif alan öğrenciler daha başarılı olur.

  1. Video oyunlarının öğrenci gelişimindeki önemi

Eğitim amaçlı tasarlanan oyunlar, gençlerin kognitif ve etkin okul gelişimlerinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul yıllarına kadar öğrenme araçları olarak kullanılmaları oldukça önemlidir. Hepimizin de bildiği gibi çocuklar her zaman oynamayı severler ve doğal olarak hayal güçleri oldukça kuvvetlidir. Çocuk oyunları, kelimeler, sayılar ve kavramlar gibi çeşitli unsurlara aşina olmaları için özel olarak tasarlanır.

Oyunlar, hafıza, dikkat ve algı gibi bilişsel becerilerin geliştirilmesine, yaratıcılıklarının artmasına yardımcı olur.

Grup halinde oynanan bu tarz oyunlar herhangi bir okul çağında çocukların daha kolay sosyalleşmelerini sağlar. Bu şekilde öğrenciler takım olarak çalışmayı da özümserler. Oyunların eğitimde kullanılmasının bir diğer avantajı da öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesidir. Bu şekilde öğrenciler, derslerden daha fazla keyif alırlar ve eğlenceli bir aktivitede öğrenme istekleri daha da artar. Bu strateji, okuldan veya belirli bir dersi sevmeyen gençleri motive etmek için kullanılabilir.

Oyunların sınıfa getirdiği bir diğer temel fayda ise genel olarak öğrencilerin konsantrasyonunun artması ve derse daha iyi odaklanmalarıdır. Öğrencilerin dikkatlerinin dağılması için birçok nedenin olduğu günümüzde, bir öğrencinin 45 dakikalık teorik bir derse odaklanmasını sağlamak oldukça zordur. Bu nedenle öğrencilerin konsantrasyon ve odaklanmalarını sağlayan video oyunlarıyla daha etkili ve eğlenceli sonuçlar alınabilir. Yüksek konsantrasyonla derse odaklanan gençler, öğretilen içeriği daha iyi özümseyebilir.

Odaklanmayı öğrenmek, ders çalışmak, ev işleri yapmak ve hatta iş hayatına hazırlanırken kullanılabilecek mükemmel bir özelliktir:

  1. Eğitimde video oyunları oynamak

Oyunlaştırma, çocuk oyunlarının eğitimde kullanımı ile yakından ilişkilidir ancak bu iki kavram tamamen farklıdır. Bu terim, sınıfta video oyunu stratejilerinin ve tasarımlarının kullanımını tanımlar. Fakat başka bir bağlamda. Oyunlar teknik o kadar etkilidir ki kurumsal eğitimlerde bile kullanılmaktadır. Bu nedenle oyunlaştırmaya yatırım yapmak, sınıfta diğer oyunları kullanmak kadar önemlidir. Sonuçta, bu teknik aynı zamanda öğrencileri eğlendirerek bireysel konsantrasyon, üretkenlik ve sosyalleşme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Oyunlaştırma sistemini sınıflarda uygulamaya koymanın birkaç yolu bulunmaktadır. Bunu yapmanın basit bir yolu, ders sırasında verilen görevleri veya zorlukları tamamlamayı başaran öğrencileri farklı yollarla ödüllendirmektir. Bu yöntem küçük yaştaki çocuklar üzerinde daha etkili sonuçlar verir.

Oyunlaştırma stratejisini kullanmanın bir diğer ilginç yolu ise öğrenciler arasında eğitici video oyunları ve hatta farklı ödevler içeren turnuvalar oluşturmaktır. Bu sayede gençler, farklı konulardaki içerikleri özümseyerek rekabet, takım çalışması ve aldıkları kararların önemini öğreneceklerdir.

  1. Çocuk Oyunları Türleri

Günümüzde çeşitli alanlarda ve farklı amaçlar için kullanılabilen oyunların farklı modelleri bulunmaktadır. Bazı oyun formatları ve bunların farklı yaş gruplarındaki öğrencilere nasıl uygulanacağını burada inceleyebilirsiniz.

  • Okuryazarlık Oyunları

Okuryazarlık oyunları, özellikle İngilizce olacak şekilde farklı dillerde okumayı ve yazmayı öğrenen çocuklar için harikadır. 6 yaş grubuna yakın öğrenciler için en uygun oyunlar, hareketli harflerle kelime oluşturma, hece ayırma, Simon Memorize gibi hafıza geliştiren oyunlar ve özümseme oyunlarından oluşur.

Örneğin, özümseme oyunlarında çocuklardan İngilizce gibi hedef dildeki hayvan resimlerini, isimleriyle birleştirmesi istenebilir. Bu sayede çocuklar kelime ile görseller arasında bir ilişki kurarlar. Ayrıca öğretmenlerin, konuşma becerilerini geliştirmek için öğrencilerden kelimeleri yüksek sesle telaffuz etmelerini istemeleri tavsiye edilmektedir.

  • Mantık & Matematik Oyunları

İlk sayılar, sayı dizisi oyunlarıyla kolayca öğrenilebilir. Hayvan görselleri veya çocukların ilgisini çeken diğer görsellerle değerlerin toplaması ve çıkartılmasıyla farklı matematiksel işlemler öğretilebilir.

Ortalama 10 yaşındaki çocuklar için, dört matematiksel işlemi pekiştirmeleri ve çarpım tablosunu öğrenmelerini sağlayan oyunlar daha uygundur. Öğrencilerin verdikleri her doğru cevapla bitiş çizgisine doğru ilerledikleri çeşitli zorluklar içeren bir oyun ile olumlu sonuçlar alınabilir.

  • Video Oyunları

Bilgisayarlar, öğrencilere daha ilgi çekici geldiği için mükemmel bir öğrenim aracına dönüştürülebilir. Simülasyon oyunları öğrencinin bir durumu veya öğeyi derinlemesine gözlemlemesine olanak tanır. Bu nedenle her yaş grubu için önemlidir. Puzzle4Kids gibi öğretici oyunlarla çocuklar, şekilleri ve parçaları birbirleriyle doğru bir şekilde birleştirmeyi veya belirli bir meyve ya da hayvan isimlerini kolayca öğrenebilirler. Öte yandan, örneğin ilkokul veya lise sonlarında olan öğrenciler için elektrik devreleriyle ilgili oyunlar daha ilgi çekicidir.

Gençlerin kaliteli bir eğitim almaları için oyunların ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Çocuklarınız ister ilkokul, ister ortaokul çağında olsun, Kidmons oyunlarını denemeyi ihmal etmeyin.